iPhoneService (โปรแกรมเก็บประวัติลูกค้า สินค้า ร้านโทรศัพท์มือถือ)

iPhoneService (โปรแกรมเก็บประวัติลูกค้า สินค้า ร้านโทรศัพท์มือถือ)
        โปรแกรม iPhoneService นี้ เป็นโปรแกรมเก็บประวัติลูกค้าและสินค้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดของลูกค้าและสินค้า ออกเอกสารใบรับซ่อมสินค้า ใบคืนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า รวมอีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้า ขายสินค้า สต๊อกสินค้า จัดเก็บรายการขายสินค้าได้ ตัดสต๊อกสินค้าเมื่อมีรายการขายได้ ออกใบเสร็จรับเงินในการขายสินค้าได้ ดูยอดรายรับ-รายจ่าย ในการซ่อมและการขายสินค้า สร้างชื่อผู้ใช้สำหรับสมาชิกภายในร้านได้ โดยโปรแกรมที่ใช้งานง่ายภายในหน้าจอเดียว สะดวก รวดเร็ว สำหรับลูกค้าและร้านค้า

Program Features


- ระบบงานซ่อมโทรศัพท์และระบบการขายสินค้า
- ใส่รูปภาพของสินค้าในระบบซ่อมได้
- รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode scanner)
- มีระบบการ ออกใบเสนอราคา (Quotation)
- เจ้าของกิจการร้านค้า รู้ความเคลื่อนไหวของการซ่อมและขายสินค้า
- รับคืนสินค้า ตัดยอดการขายสินค้า
- เพิ่มสต๊อกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

- สามารถเปลี่ยนราคาขณะขายได้
- ออกใบรับซ่อม ใบคืนสินค้าแก่ลูกค้าได้ในกระดาษแผ่นเดียว 
- ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
- ออกใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
- กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานภายในร้าน
- จ่ายครั้งเดียวอัพเดตฟรี
- โปรแกรมตัวเต็มใช้ได้ตลอด ไม่จำกัดเวลา
- Support Windows XP, Vista, Windows 7,  Windows 8 (32 bit - 64 bit)
- ใส่โลโก้้ร้านค้า
- โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

 
       สำหรับโปรแกรม iPhoneService เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้าและสินค้าของร้านรับซ่อมมือถือ ตัวนี้จะคล้ายกับ iComshop แตกต่างกันที่หน้ารับซ่อมจะเจาะจงเกี่ยวกับมือถือ ส่วนระบบการขายจะเหมือนกัน 

หน้าตาระบบรับซ่อมมือถือนะครับ (ส่วนระบบการขายจะเหมือนกับ iComshop ให้ดูจากหน้า iComshop ได้เลยครับ)