iComshop (โปรแกรมเก็บประวัติลูกค้า สินค้า ร้านคอมพิวเตอร์)

 
iComshop (โปรแกรมเก็บประวัติลูกค้า สินค้า ร้านคอมพิวเตอร์)

     โปรแกรม iComshop นี้ เป็นโปรแกรมเก็บประวัติลูกค้าและสินค้าของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดของลูกค้าและสินค้า ออกเอกสารใบรับซ่อมสินค้า ใบรับคืนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า รวมอีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้า เพิ่มสต๊อกสินค้า จัดเก็บรายการขายสินค้าได้ ตัดสต๊อกสินค้าเมื่อมีรายการขายได้ ออกใบเสร็จรับเงินในการขายสินค้าได้ ดูยอดรายรับ-รายจ่าย ในการซ่อมและการขายสินค้า สร้างชื่อผู้ใช้สำหรับสมาชิกภายในร้านได้ โดยโปรแกรมที่ใช้งานง่ายภายในหน้าจอเดียว สะดวก รวดเร็ว สำหรับลูกค้าและร้านค้า ... 

iComshop 4.0 มีการปรับปรุงดังนี้
- พิมพ์รายงานรับซ่อมสินค้า
- พิมพ์รายงานรายการสินค้า
- พิมพ์รายงานการขาย
- พิมพ์รายงานลูกค้าค้างชำระ
- พิมพ์รายชือลูกค้า
- แสดงรายได้ของงานซ่อมให้เป็นวันที่คืนสินค้า
- สามารถพิมพ์บิลแบบเต็มหน้ากระดาษได้ ในกรณีที่ขายสินค้าไม่เกิน 9 รายการ
- เพิ่มตัวเลือกในการค้นหารายการสินค้า
- ปรับปรุงหน้ารายการขายสินค้า
- อื่นๆ

Program Features
- ระบบงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ขายสินค้า อะไหล่ คอมพิวเตอร์ หรือสินค้าอื่นๆ
- รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode scanner)
- ใส่รูปภาพของสินค้าในระบบซ่อมได้
- มีระบบการ ออกใบเสนอราคา (Quotation)
- เจ้าของกิจการร้านค้า รู้ความเคลื่อนไหวของการซ่อมและขายสินค้า 
- รับคืนสินค้า ตัดยอดการขายสินค้า 
- เพิ่มสต๊อกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- ออกใบรับซ่อม ใบคืนสินค้าแก่ลูกค้าได้ในกระดาษแผ่นเดียว 
- ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี 
- ออกใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
- กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานภายในร้าน 
- จ่ายครั้งเดียวอัพเดตฟรี 
- โปรแกรมตัวเต็มใช้ได้ตลอด ไม่จำกัดเวลา 
- Support Windows XP, Vista, Windows 7,  Windows 8 (32 bit - 64 bit)
- ใช้งานบนระบบ Lan 
- ใส่โลโก้้ร้าน


         iComshop เป็นโปรแกรมเก็บประวัติลูกค้าและสินค้าของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดของลูกค้าและสินค้า ออกเอกสารใบรับซ่อมสินค้า ใบรับคืนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า รวมอีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้า เพิ่มสต๊อกสินค้า จัดเก็บรายการขายสินค้าได้ ตัดสต๊อกสินค้าเมื่อมีรายการขายได้ ออกใบเสร็จรับเงินในการขายสินค้าได้ ดูยอดรายรับ-รายจ่าย ในการซ่อมและการขายสินค้า สร้างชื่อผู้ใช้สำหรับสมาชิกภายในร้านได้ โปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สำหรับลูกค้าและร้านค้า

 • ระบบงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ขายสินค้า อะไหล่ คอมพิวเตอร์ หรือสินค้าอื่นๆ
 • รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode scanner)
 • ใส่รูปภาพของสินค้าในระบบซ่อมได้
 • มีระบบการ ออกใบเสนอราคา (Quotation)
 • เจ้าของกิจการร้านค้า รู้ความเคลื่อนไหวของการซ่อมและขายสินค้า
 • รับคืนสินค้า ตัดยอดการขายสินค้า
 • เพิ่มสต๊อกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ออกใบรับซ่อม ใบคืนสินค้าแก่ลูกค้าได้ในกระดาษแผ่นเดียว
 • ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 • ออกใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
 • กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานภายในร้าน
 • จ่ายครั้งเดียวอัพเดตฟรี
 • โปรแกรมตัวเต็มใช้ได้ตลอด ไม่จำกัดเวลา
 • ใส่โลโก้้ร้านค้าได้
 • ใช้งานในระบบ Lan ได้
 • Support Windows XP / Vista / 7

  Note : โปรแกรมฟ้องผิดผลาดขึ้นมาตอนที่ Login ดังรูป / หรือบางเครื่องอาาจะขึ้นว่า Not a Valid calendar

  ให้แก้ดังนี้ครับ
  ไปที่ Control Panel แล้วเลือก Regional and Language Options ตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลาดังรูป

   


   

sale

 
 
 

 

       
 
 
 
 

          สำหรับตัวนี้ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นหลายอย่าง โดยจะแยกระบบรับซ่อมและระบบการขายสินค้าออกเป็น 2 ส่วน มาดูคุณสมบัติหลักๆของระบบกันน่ะครับ

การใช้งานโปรแกรม iComshop V 3.3

เข้าสู่ระบบโดยใส่ รหัสผู้ใช้ admin รหัสผ่าน 123 
1

แสดงหน้าต่างของโปรแกรม เลือกการใช้งานระบบ

 1. ระบบรับซ่อมสินค้า
 2. ระบบการขายสินค้า

2

 

 

เมนูหลักของโปรแกรม ให้ดู ดังรูปนะครับ
3

ข้อมูลพนักงาน  เพื่อจัดการรายชื่อของพนักงานภายในร้าน กำหนดสิทธิการใช้งาน ของพนักงานแต่ละคน
4

ข้อมูลกิจการ ร้านค้า
5

การเข้าใช้งานระบบ   แสดงเวลาการเข้าใช้งานระบบ
6

เมนูข้อมูลโปรแกรม 
7

- ลงทะเบียนโปรแกรม ใช้ในการลงทะเบียนโปรแกรมเมื่อสั่งซื้อโปรแกรม
8

เมื่อเลือกเข้า ระบบรับซ่อมสินค้า จะแสดงหน้าต่างโปรแกรมดังรูปนี้ครับ 
เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลการซ่อมให้เลือกที่แท็บ บันทึกการซ่อม และคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ก่อน ใส่ข้อมูลเสร็จจึงกดปุ่ม บันทึก

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการพิมพ์ใบรับซ่อมสินค้า โปรแกรมจะแสดงใบรับซ่อมดังรูป โดยจะแบ่งอกเป็น 2 ส่วนคือต้นฉบับ(ส่วนลูกค้า)  และสำเนา(ส่วนร้านค้า)
11

 

ส่วนนี้จะแสดงประวัติลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการทั้งหมด และใช้ในการค้นหาข้อมูลของลูกค้า

 12

 

 1. ถ้าลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแล้ว สามารถเลือกข้อมูลข้อมูลได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลลูกค้าอีก และถ้าลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแล้วและเป็นสินค้าตัวเดิมก็สามารถนำข้อมูลเดิมมาใช้ได้เช่นกัน

13

 

ในกรณีที่กำลังรอเคลมอุปกรณ์ ให้เลือกสถานะ รอเคลมอุปกรณ์ ใส่รายการอุปกรณ์ที่ส่งเคลมดังรูป
14

เมื่อสินค้าซ่อมเสร็จแล้วให้เปลี่ยนสถานะมาเป็น ซ่อมเสร็จแล้ว หรือลูกค้ามารับเครื่องคืนให้เปลี่ยนสถานะมาเป็น คืนสินค้าแล้ว ถ้าต้องการใบใบคืนสินค้าให้คลิกปุ่ม พิมพ์ใบคืนสินค้า

 

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
ให้คลิกปุ่ม เขียนใบเสร็จ  คลิกปุ่มเพิ่มรายการ ใส่รายการ จำนวน ราคาลงในช่อง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
15

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
16

 

ส่วนนี้จะแสดงรายรับ-รายจ่ายของการซ่อมสินค้า

 17

 

ส่วนนี้ใส่หมายเหตุ ในใบรับซ่อมสินค้าและใบคืนสินค้า โดยจะแสดงตัวอย่างที่จะพิมพ์ออกมาด้วย
18

ระบบการขายสินค้า
19

การเพิ่มรายการสินค้า ให้เลือกเมนู ข้อมูลสินค้า   เลือก รายการสินค้า  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง รายการสินค้าขึ้นมา คลิกที่ เพิ่มสินค้า ใส่รายละเอียดสินค้า  เพิ่มกลุ่มสินค้าโดยการคลิกที่เมนู กลุ่มสินค้า จะแสดงดังรูป
20

เมื่อต้องการเพิ่มสต๊อกสินค้าให้คลิกขวาที่รายการสินค้า สามารถค้นหาสินค้าโดยการใส่รหัสสินค้าหรือยิงบาร์โค๊ดที่ตัวสินค้าได้ 
ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการเพิ่มในช่องว่าง และคลิกปุ่ม OK  และยืนยันกด Yes
23

21 22

 

การรับคืนสินค้า ค้นหาสินค้าโดย ใส่หมายเลข ใบขายเลขที่  โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้า เลือกรายการสินค้าที่ต้องการรับคืน ใส่จำนวน และคลิกที่ปุ่ม รับคืนสินค้ารายการนี้  คลิก Yes เพื่อยืนยันการรับคืน และคลิก Yes ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าสต๊อกสินค้า
26
25

 

 

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลการขายสินค้า โดยเลือกแสดงข้อมูลการขายได้ ตามวันที่  กลุ่มสินค้า  หรือตามชื่อลูกค้า

27

 

 

การสร้างใบเสนอราคา 

คลิกปุ่ม เพิ่มสินค้า เพื่อเพิ่มรายการสินค้า
และเมื่อต้องการเอาข้อมูลสินค้าจากสต๊อก ให้ ดับเบิลคลิก ที่แถว 
เพื่อเลือกสินค้าจากสต๊อก

28

 

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบกำกับภาษี

                เมื่อบันทึกรายการขายสินค้าแล้ว ถ้ารายการสินค้าไม่เกิน 10 รายการ ใบเสร็จจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือต้นฉบับและสำเนาอยู่ในแผ่นเดียวกันดังรูป
29

ถ้ารายการสินค้าเกิน 10 รายการ ต้องพิมพ์ออกมา 2 แผ่น คือต้นฉบับและสำเนา เมื่อสั่งพิมพ์โปรแกรมจะให้เลือกว่าจะพิมพ์ต้นฉบับหรือสำเนา ดังรูป

30

 

ตัวอย่าง

32

การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
เลือกเมนู “ข้อมูลการขาย”  เลือก ยอดลูกค้าค้างชำระ ค้นหารายการขายและสั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้
33

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ 
34