โปรแกรมบริหารงานซ่อม iSoftService

โปรแกรมบริหารงานซ่อม iSoftService    
         โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า ช่วยจัดการซ่อมสินค้า ออกใบเสนอราคา แจ้งความคืบหน้าของงานซ่อม ออกใบเสร็จรับเงิน และยังมีรายงานต่างๆ เพื่อช่วยบอกความเคลื่อนไหวภายในร้าน ลดความยุ่งยากในการทำงาน บริหารจัดการร้านได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

  โปรแกรมนี้ไม่เสียค่ารายปี... จ่ายแค่ครั้งเดียว

   ติดตั้งโปรแกรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี และมีประสิทธิภาพ ทำให้การบันทึกข้อมูล หรือย้อนกลับในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขรายการต่างๆได้ง่าย

  ใช้ได้กับ Windows XP, Windows 7, Windows 8 ทั้งแบบ 32 - 64 บิต

 
 ระบบรับซ่อมสินค้า
   บันทึกข้อมูลการรับซ่อมสินค้า 
   ใส่รูปภาพสินค้าโดยเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถ่ายจากกล้องเว็บแคม
   ค้นหาข้อมูลการรับซ่อมได้หลายรูปแบบ
   ดูความก้าวหน้าของงานซ่อมและอัพเดทความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา
   ออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้าก่อนทำการซ่อมสินค้า
   บันทึกข้อมูลการรับเคลมสินค้า ออกใบรับเคลมสินค้า
   ดูรายได้ของการซ่อม โดยเลือกแสดงตามช่างผู้ซ่อมได้ 
   อื่นๆ 
 
 เอกสารและรายงาน
   ใบรับซ่อมสินค้า 
   ใบคืนสินค้า 
   ใบเสนอราคา 
   ใบเคลมสินค้า
   ใบเสร็จรับเงิน 
   รายงานรับซ่อมสินค้า 
   รายงานการส่งเคลม 
   รายงานผลงานช่าง 
   รายงานรายได้ 
 
 ความสามารถอื่นๆ
   รองรับ Laser printer, InkJet Printer, เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner) 
   รองรับการสำรองและเรียกคืนฐานข้อมูลได้
   สามารถกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลได้ (เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม)
   รองรับการทำงานแบบ Lan (ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
 
 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม
 
 
ราคา SOFTWARE
 
ใช้งาน 1 เครื่อง    2,900 บาท 
ใช้งาน 2 เครื่อง    4,500 บาท 
ใช้งาน 3 เครื่อง    5,800 บาท 
ใช้งาน 4 เครื่อง    6,900 บาท