เส้นทางใหม่ บินตรง เชียงใหม่-หาดใหญ่ เพียง 1,222 บาท

โปรโมชั่นพิเศษให้คนเหนือได้ล่องใต้ ให้คนใต้ได้แอ่วเหนือกันสะดวกมากขึ้นในราคาสุดคุ้ม!
โปรโมชั่น Nok Air บินตรง เชียงใหม่ – หาดใหญ่ 1,222 บาท 

ราคาพิเศษ - 1,222 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
เฉพาะเส้นทางเชียงใหม่ – หาดใหญ่

 
 เงื่อนไขและข้อกำหนด 

         -  ราคาพิเศษ 1,222  บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) เฉพาะเส้นทางเชียงใหม่-หาดใหญ่
         -  สมาชิกนกแฟนคลับสามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokfanclub.com ระหว่างวันที่ 17 – 31 มกราคม 2556
         -  ลูกค้าทั่วไปสามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com  มือถือที่ m.nokair.com และผ่านระบบ iOS (iPhone/ iPad / iPod Touch Application) ระหว่างวันที่ 19 – 31 มกราคม 2556
         -  สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 30 กันยายน 2556
         -  สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
         -  ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
         -  จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
         -  เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
         -  ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆได้
         -  การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลด ลง
         -  สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
         -  เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
         -  ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า