ดาวน์โหลดโปรแกรม

 
โปรแกรม iComshop (โปรแกรมร้านคอมพิวเตอร์)
        iComshop 4.0  Server -> ใช้งานเครื่องเดียวให้ติดตั้งตัวนี้เพียงตัวเดียว
        iComshop 4.0  Client -> ใช้ในระบบเครือข่าย (LAN) ติดตั้งตัว Client ในเครื่องที่ใช้งาน
        คู่มือการใช้โปรแกรม (คู่มือแบบคร่าวๆนะครับ หากมีปัญหาการใช้งาน คุยกันใน MSN นะครับ)
 
 
   
โปรแกรม iPhoneService (โปรแกรมร้านมือถือ)
        iPhoneService  Server  -> ใช้เครื่องเดียวให้ติดตั้งตัวนี้เพียงตัวเดียว 

        iPhoneService  Client   -> ใช้ในระบบเครือข่าย (LAN) ติดตั้งตัว Client ในเครื่องที่ใช้งาน

 
 
 
โปรแกรม iPawnService (โปรแกรมรับจำนำ)
        iPawnService  Server  -> ใช้เครื่องเดียวให้ติดตั้งตัวนี้เพียงตัวเดียว 

        iPawnService  Client   -> ใช้ในระบบเครือข่าย (LAN) ติดตั้งตัว Client ในเครื่องที่ใช้งาน

 
 
 
     หลายท่านที่สงสัยว่าจะใช้งานเครื่องเดียวต้องใช้ตัวไหน...หรือจะใช้หลายเครื่องต้องลงตัวไหนบ้าง.. ให้ดูตัวอย่างในรูปด้านล่างครับ 
 
 
 
 
โปรแกรมอื่นๆ
       Teamviewer (โปรแกรมรีโมทเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล)
       .NET Framework 2.0  For Windows 32 Bit 
       .NET Framework 2.0  For Windows 64 Bit