ขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม iPawnService (โปรแกรมรับจำนำ)

1. ถ้าได้ติดตั้งโปรแกรม iPawnService แล้ว เมื่อเข้าสู่โปรแกรมให้ไปที่เมนู "ข้อมูลโปรแกรม" เลือก ลงทะเบียนโปรแกรม ดังรูป

2. โปรแกรมจะแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้ส่ง หมายเลขผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาที่ E-mail : info@noonkong.com (หรือเพื่อป้องกันความผิดพลาดให้ Copy หมายเลขผลิตภัณฑ์ ใส่ในโปรแกรม Notepad หรือ Microsoft word แล้วส่งเมล์แนบไฟล์มาครับ) 
 

ใช้งานเพียงเครื่องเดียว (Server, Stand Alone) เพิ่มเครื่องเพื่อใช้งานผ่านระบบ LAN (Client)
- ราคา 1,900 บาท - ราคา 1,000 บาท / 1 Client